Jižní Korea

Základní fakta o Jižní Koreji

 • Oficiální název: Korejská republika (Tähan Minguk)
 • Vlajka: vlajka jizni koreji
 • Členění: 9 provincií a 6 statutárních měst
 • Počet obyvatel: 49000000
 • Hlavní město: Seoul (10 073 000 obyvatel)
 • Rozloha (v km²): 99263
 • Hustota obyvatel (na km²): 493
 • Úřední jazyk: korejština
 • Měna: 1 jihokorejský won (KRW) = 100 čonů
 • HDP na osobu (v USD): 17800
 • Časový posun (český letní čas): 7
 • Časový posun (český zimní čas): 8
 • Nejvyšší hora: Hallasan (1 950 m)
 • Nezávislost od roku: Nezávislost od roku: 15. dubna 1945 (od Japonska)
 • Zastoupení ČR v zemi: Embassy of the Czech Republic, 1-121 Shinmunro 2-ga, Chongro-ku, Seoul 110-062, Republic of Korea
 • Zastoupení země v ČR: Ambasáda Korejské republiky, Slavíčkova 5, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
 • Víza: Jižní Korea umožňuje turistický pobyt do 90ti dnů bez víza. Nemusíte prokazovat ani dostatečné množství finančních prostředků. Pracovník imigrační policie na letišti však může omezit délku pobytu podle účelu návštěvy. Pokud se chcete zdržet déle než 90 dnů nebo provozovat výdělečnou činnost, musíte si zajistit vízum na ambasádě v ČR.
 • Mapa: mapa jizni koreji

Lidé, zvyky, náboženství v Jižní Koreji

Obyvatelé Jižní Koreji jsou spontánní, přátelští, vlastenečtí a romantičtí a aktivně se zajímají o cizince a okolní svět. Kamkoli se hnete, budete bedlivě pozorováni. Lidé si s vámi budou chtít povídat, je jedno, zda to budou vojáci, hoteloví poslíčci, studenti, businessmani nebo pouliční tuláci. Když k nim budete otevření a přátelští, možná vás pozvou k večernímu posezení k sobě domů. V jednání mezi sebou i k cizincům jsou Korejci velmi slušní a zdvořilí a totéž ocení od vás. V souladu s konfuciánským učením jsou všechny vztahy (ve společnosti, firmě či rodině) hierarchizované. Evropské rovnostářství sem příliš neproniklo. Korejské mýty o stvoření světa předpokládají božský původ Korejců. Život vznikl spojením nebeského krále a ženy medvědice. Medvědice se stala člověkem poté, co strávila 100 dní v jeskyni na 20 stroužcích česneku. Prvek medvědice sdílejí korejské mýty se sibiřskými mýty o stvoření. V Koreji nejsou téměř žádné etnické menšiny, Číňané, žijící v zemi, se brzy asimilovali. Korea je nejkonfuciánštějším národem Asie. Středem konfuciánské doktríny je 5 společenských pravidel, která předepisují vztahy mezi nadřízeným a podřízeným, otcem a synem, mužem a ženou, starým a mladým a mezi přáteli.

Současným nejrozšířenějším náboženstvím v zemi je konfucianismus, buddhismus a překvapivě také křesťanství, většina Korejců se nehlásí k žádnému vyznání. Původní šamanismus byl perzekuován za vlády dynastie Yi, ale ještě dnes se s ním můžete setkat. Ústřední postavou šamanismu je mudang nebo šaman (často to bývají ženy), kteří jsou prostředníky mezi světem živých a světem duchů. Příznačné pro šamanismus jsou zaříkávání proti nemocem, finančním a jiným životním potížím a rituály se zpěvy a tancem.

Města a přírodní zajímavosti Jižní Koreji

SOUL (SEOUL)

Hlavní město Jižní Koreje je plné kontrastů. Zničené během korejské války znovu povstalo z popela a stalo se moderní metropolí. Vznikají zde nové a moderní výškové budovy a bulváry. Za moderní zástavbou naleznete staré královské paláce, chrámy, pagody a impozantní kamenné brány. Vznik Seoulu se datuje do roku 1392, kdy, až do roku 1910, vládla dynastie Yi. Za její vlády vznikl palácový komplex Gyeongbokgung vybudovaný králem Taejo, na území paláce se nachází národní lidové muzeum, expozice ukazuje běžný život Korejců, celou jeho historii – vše od kuchyně po šamanské rituály. Další z paláců Changgyeonggung, postavený roku 1104, sloužil jako letní sídlo dynastie Goryeo. Král Taejo z dynastie Yi zde žil se svou rodinou, než byl dostavěn palác Gyeongbokgung. Na nejvyšším místě Seoulu se nachází park Namsan s rozlehlou botanickou zahradou . Centrem parku je třetí nejvyšší věž na světě Seoul Tower (240 m), která spolu s vrcholem dosahuje výšky 483 m.

PROVINCIE GYEONGGI-DO

Tato provincie obklopuje Soul a hraničí se Severní Koreou.

Národní park Bukhansan se vyznačuje bílými masívy, četnými lesy a chrámy a do kamene vytesanou sochou Buddhy.

PROVINCIE GANGWON-DO

Při výstupu na horu Samaksan minete chrámy Sangwonsa a Heungguhsa a vodopád Deungseonpokpo. Sever provincie se vyznačuje množstvím pláží, které nejsou tolik zalidněné jako pláže na jihu.

Pro národní park Seoraksan jsou typické vysoké hory, bujné lesy, vodopády a horké prameny. Parkem protéká bílá řeka plná roztroušených valounů. Staré chrámy a poustevny mají kořeny až v období dynastie Silla. Místo bývá nejkrásnější během října, kdy listy na stromech hrají podzimními barvami.

Navštívit můžete další park Naksan známý díky chrámu Naksana a obrovské bílé soše bohyně milosrdenství Gwaneum, která shlíží na moře z malého borovicemi zarostlého vrcholku. Samotný chrám byl postaven roku 671 po Kr.

Nejkrásnějším údolím v zemi je prý Mureung, při vstupu do údolí stojí chrám Gwaneumsa a sedí Zlatý Buddha. Údolí vede na vrcholy Cheongoksan (1 404 m) a Dutasan (1 353 m), cesta přes údolí až na oba vrcholy se dá zvládnout za jeden den.

Park Taebaeksan je šestým nejvyšším pohořím Jižní Koree, jeho dva nejvyšší vrcholy Janggunbong a Munsubong dosahují výšky 1 550 m. Pohoří je posvátné a zasvěcené šamanským rituálům, stejně jako oltář Cheonjedan. Při vstupu do údolí budete procházet vesnicí Danggol, vstupní bránou do parku a magnetem pro poutníky, díky posvátnému prameni zasvěcenému mýtickému předkovi Korejců Dan-gunovi.

PROVINCIE GYEONGSANGBUK-DO

Ve městě Daegu můžete navštívit muzeum s expozicí historie regionu, výstava ukazuje život, ceremonie, zvyky a oděvy konfuciánských literátů senobi, kteří soupeřili s králi dynastie Yi o moc. Dvacet kilometrů severně od města Daegu leží park Palgongsan a chrám Dongwasa se svou tisíciletou historií. Třicettři metrů vysoká kamenná socha Buddhy Gatbawi symbolizuje touhu po sjednocení Koreje. Socha slouží jako poutní místo a traduje se, že návštěvníkům splní jedno z jejich přání.

Ve městě Gyeongju v parku Tumuli, který se nachází v samotném centru města, leží 20 hrobek králů a členů jejich rodiny z dynastie Silla, hrobka Cheonmachong je otevřená veřejnosti, aby si návštěvníci mohli prohlédnout, jakým způsobem byla zkonstruována. Hrobka byla postavena na konci 5. století po Kristu a je 13 m vysoká a 40 m dlouhá. Zlatá koruna, náramky, nefritové ornamenty, zbraně a nádoby, které zde byly nalezeny jsou vystaveny ve skleněných vitrínách uvnitř hrobky. Jihovýchodně od parku Tumuli stojí kamenná observatoř postavená mezi lety 632 – 646 po Kr. 12 základních kamenů symbolizuje měsíce roku a stejně tak 30 nosnic dny v měsíci. Při stavbě observatoře bylo použito 366 kamenů jako dní v roce.

Město Andong leží v centru provincie a je známé do skály vytesanou sochou Amitaba Buddhy označovanou jako Jebiwon, tělo a róba Buddhy jsou vytesány do 12 m vysoké skály, hlava a vlasy byly vytesány odděleně do dvou skal, hlava byla přidělána později.

Chrám Bogyeongsa naleznete 30 km od města Pohangu a je bránou do krásného údolí s 12 vodopády, mosty, poustevnami, stúpami a chrámy. Můžete zde obdivovat vysoké vodopády, vodopád Ssangsaengpokpo měří 5 metrů, šestý vodopád Gwaneumpokpo má impozantních 72 metrů a rozděluje se na dva vodopády, za kterými se schovává jeskyně, sedmý vodopád Yeonsanpokpo je 30 m. vysoký.

PROVINCIE CHUNGCHEONGBUK-DO

Za nejkrásnější oblast centrální Koreje je považován národní park Songnisan, nachází se zde jeden z největších a nejrozlehlejších chrámů v Koreji Beopjusa. Vznik Daeungbojeon, sochy zlatého Buddhy a Palsangjeon, dřevěné pětistřeché pagody, se datuje do období dynastie Silla. Místo proslulo nejvyšší sochou Buddhy v Korei a v celé severojižní Asii, která zde stála až do roku 1986. Dvacetsedm metrů vysoká socha Maitraya Buddhy dominovala chrámu. Její stavba trvala 30 let a dostavěna byla roku 1968, roku 1980 byla zničena. V současné době zde stojí nová socha vybudovaná z 160 tun mosazi a vysoká 33 m, stavba byla dokončena v roce 1990 a zasvěcena světovému míru a sjednocení Koreje. Mezi další zajímavosti chrámu patří kamenné lucerny, sedící Buddha, obrovský zvon a obrovský železný kotel z roku 720 po Kr. Kotel se používal pro přípravu rýže pro 3 000 mnichů žijících v klášteře.

PROVINCIE JEJU-DO

Korejská Hawai, tak nazývají Korejci ostrov mýtů a legend Jejudo. Najdete zde několik 2 000 m vysokých vulkánů Hallasan – nejvyšších hor Jižní Koreje. Na pobřeží kolem ostrova je mnoho pláží, vodopádů a podivuhodných vulkanických kuželů, které vyrůstají přímo z oceánu. Lávové jeskynní tunely vznikly ochlazováním a tvrdnutím lávy na povrchu, zatím co pod povrchem dále tekla roztavená žhavá láva jako podzemní řeka.

Nevšední zážitek nabízí cesta po kráteru Sangumburi hlubokém 100 m. a pohled na pobřežní skály Jusangolli s vrcholky bizarních tvarů, které jsou výsledkem rychlého chladnutí a tvrdnutí lávy.

PROVINCIE JEOLLANAM-DO

Provincie se nachází na jihozápadním cípu Koreje a je známá svým skalnatým pobřežím a tisíci ostrůvky.

Park Mudenngsan nabízí útočiště v klidných hájích na úpatí svých tisícimetrových vrcholků. Na svahu nejvyšší hory Cheonwangbong (1 187 m) stojí buddhistický klášter Jeungsimsa, obklopený čajovníkovou plantáží, která byla založena na konci 19. století umělcem Heo Baek-ryeonem (nazývaným Uijae) z dynastie Yi. Plantáž a okolní dvě továrny na výrobu čaje jsou vyhlášeny produkcí zeleného čaje.

Chrám Unjusaji se nachází 40 km jižně od Gwangju a byl podle legendy obklopen tisíci pagodami a sochami Buddhů. Byly zde objeveny unikátní sochy z období dynastie Goryeo – dvojice Buddhů shlíží na dvojici pagod, legenda praví, že Buddhové a pagody byly postaveny za jednu noc. Jedním ze tří známých chrámů v parku Jirisan a jedním z nejstarších je Hwaeomsa, založený knězem Yongi roku 544 po Kr., když se vrátil z Číny. Chrám je zasvěcen Birojana Buddhovi, další nejznámější stavbou je třípatrová pagoda podpíraná 4 kamennými lvy – korejský nejstarší a největší maják. Věž Gakgwangjeon, vysoká 49 metrů a vystavěná z dřevěných pilířů, byla obklopena kamennými deskami se sútrou Tripitaka, vytvořenou za vlády dynastie Silla, desky byly zničeny během japonské invaze a jejich zbytky jsou nyní umístěny v chrámovém muzeu.

BUSAN A PROVINCIE GYEONGSANGNAM-DO

Druhé největší město a hlavní přístav Jižní Koreje se nazývá Busan. Město obklopuje les, ve kterém se skrývá jeden z největších a nejkrásnějších chrámů země Beomeosa, založený roku 678 po Kr. knězem Uisangem za vlády osvíceného panovníka Munmu z dynastie Silla. Usang strávil 10 let v Číně a po svém návratu založil jednu z největších škol ranného buddhismu. Brána Jogyemun, zvonice a hlavní nádvoří jsou charakteristickou ukázkou korejského buddhistického umění a architektury. Čtrnáct kilometrů severovýchodně od Busanu si můžete odpočinout na plážích Haenndae.

Na jižním konci poloostrova, obklopeno dvěma krásnými ostrovy Namhaedo a Geojedo, leží město Tongyeong, které slouží jako základna pro výpravy na korejské drsné jižní pobřeží. Město je pro svůj atraktivní malý přístav a úzké uličky nazýváno Neapolí Orientu.

Průvodce Jižní Koreou

Jižní Korea zaujímá jižní část Korejského poloostrova. Přiřadila se k tzv. asijským tygrům, když se během jedné generace dokázala zvednout z popela války a stát se moderním průmyslovým gigantem.

Země je, stejně jako její severní bratr, velmi hornatá. Krajině vévodí vysoké Diamantové hory. Většina půdy není obdělávatelná. V blízkosti Korejského poloostrova se také nachází asi 3 000 menších ostrovů a ostrůvků, z nichž největší je ostrov Čedžu.

V Jižní Koreji se dodnes snoubí její tradiční tvář s moderní. V metropoli Soulu vyrůstají nové mrakodrapy, pod zemí jezdí rychlé metro, teenageři chatují přes mobilní telefony. Jako protiklad ke vzrůstající metropoli stojí po celé Koreji paláce dřívějších vládců, zelené aleje a lesy, stúpy, vysoké sochy Buddhy a chrámové komplexy s modlícími se mnichy. V rozlehlých parcích zní lidová hudba a tradiční tance za doprovodu bubnů.

Co by vám nemělo uniknout: Paláce metropole Soulu, národní parky s chrámy jako Songnisan, Seoraksan, Naksan, Taebaeksan, socha Amitaba Buddhy v Andongu, Chrám Bogyeongsa, hora Samaksan, ostrov mýtů a legend Jejudo, chrámy Unjusaji a Beomeosa, Diamantové hory.