Japonskeo

Základní fakta o Japonsku:

 • Oficiální název: Japonsko
 • Vlajka: vlajka japonska
 • Členění: 5 oblastí (ostrovy Honshú, Hokkaidó, Kyúshú, Shikoku a souostroví Ryúkyú), oblasti se dělí dále na 47 prefektur (z toho 3 městské)
 • Počet obyvatel: 125000000
 • Hlavní město: Tokyo (11 950 000 obyvatel)
 • Rozloha (v km²): 377835
 • Hustota obyvatel (na km²): 331
 • Úřední jazyk: japonština, anglicky se domluvíte jen občas
 • Měna: 1 JPY (japonský jen) = 100 senů
 • HDP na osobu (v USD): 40940
 • Časový posun (český letní čas): 7
 • Časový posun (český zimní čas): 8
 • Nejvyšší hora: Fuji - San (3 776 metrů – nečinná sopka)
 • Nezávislost od roku: konstituční monarchie od roku 660 před Kristem
 • Zastoupení ČR v zemi: Embassy of the Czech Republic 1614, Hiroo 2chome, Shibuyaku, Tokyo, 150-0012; Honorární konzulát České republiky v Japonsku, 4-2-12, Isobe-dori, Chuo-ku, Kobe, 651 0084
 • Zastoupení země v ČR: Velvyslanectví Japonska, Maltézské nám. 6, Praha 1 - Malá Strana 118 01
 • Víza: Nutný je platný cestovní pas, pro turistickou cestu do 90 dní pobytu v zemi vízum nepotřebujete. V případě delšího pobytu vydává vízum japonské velvyslanectví v Praze, udělení víza trvá maximálně 14 dnů. K vydání víza potřebujete zpáteční letenku případně lodní lístek (v případě, že je pro vás Japonsko pouze přestupní zemí vstupní vízum do další země), dostatek finančních prostředků. Částka se pohybuje minimálně 50 USD na jeden den. Tomu se dá vyhnout předložením garančního dopisu japonského ručitele nebo potvrzením o ubytování v hotelu. Víza jsou použitelná pouze do tří měsíců ode dne jejich vydání. V Japonsku se přísně trestá nelegální práce. Proto, jakmile imigrační policie nabude podezření, že cílem vaší cesty není turistika, ale nelegální zaměstnání, nevpustí vás do země. Musíte pak čekat na letišti na nejbližší let do ČR a pokud není ten den v letadle volné místo, musíte přespat v letištním hotelu, kde si sami hradíte náklady včetně policejní ochranky.
 • Mapa: mapa japonska

Lidé, zvyky, náboženství v Japonsku

V Japonsku není jednoduché domluvit se anglicky, Japonci jsou však velmi sdílní a rádi se vyptávají. Oblíbeným tématem je počasí. Místo podávání ruky se Japonci zdvořile uklání. Celkově jsou mimořádně zdvořilí a slušní a totéž se očekává od vás.

Národnostně je Japonsko téměř homogenní, více než 99 % obyvatel tvoří Japonci. Na ostrovech žije přibližně 700 000 Korejců a 100 000 Číňanů. Japonské zvyklosti jsou velmi úzce spjaty s náboženstvím. Japonci měli své vlastní náboženství shintó (cesta Bohů), které nemělo žádného zakladatele ani proroka a spočívalo v uctívání přírody a bohů. Neexistuje žádný psaný kodex kromě některých mýtů, které byly zapsány v prvních japonských kronikách Kodjiki a Nihon shoki. Shintó učilo, že každý objekt v přírodě, třeba jezero, strom či skála, má stejně jako živé bytosti své božstvo, své kami, jež je třeba uctívat. Typickým příkladem je hora Fuji, která je stejně jako všechny přírodní síly, považována za božstvo. Výstup na ni je chápán jako obřad a provést jej může jen ten, kdo se před tím očistil. Jednoduché shintoistické svatyně lze najít skoro všude, výjimkou nejsou ani prostranství v moderní zástavbě. V shintoistické svatyni se kupují tzv. omamori, talismany, které mají chránit před různými neštěstími.

Buddhismus byl prvním vědomě přejatým náboženstvím v Japonsku. Původně vznikl v Indii, postupně pronikl do celé jižní a jihovýchodní Asie a podél Himálaje také severně do Číny, Koreje a Japonska.

Přitažlivost buddhismu pro Japonce spočívala převážně v postavě Buddhy jako magického ochránce, s větší mocí než jakou měla shintoistická božstva. Nová víra s sebou přinášela představy o posmrtném životě a nové etické normy dobročinnosti a služby bližnímu. Příznivý vliv buddhistického zákazu zabíjet živé tvory se patrně projevil i v zmírnění válečných krutostí a šířícími se předsudky vůči pojídání masa. Japonce buddhismus velice zajímal, protože se z něj dozvídali mnoho o tom, co se stane po smrti. Shintó se zabývalo spíše životem v tomto světě. Obě náboženství se navzájem doplňovala a podporovala, takže Japonci začali věřit, že buddhistická božstva jsou shintoističtí duchové v jiné podobě. Ještě dnes mnoho lidí pořádá svatbu podle shintoistického rituálu, pohřeb buddhistický.

Konfucianství, jeden z nejvlivnějších čínských filosoficko-náboženských směrů, jehož cílem byla morální kultivace a dosažení dokonalosti, výrazně ovlivnil i Japonsko. Konfucius vymezil lidské vztahy, a to mezi rodiči a dětmi, pánem a sluhou, mužem a ženou, starším a mladším bratrem a mezi přáteli. Zajímavostí je, že v Číně byl na prvním místě vztah mezi otcem a synem, v Japonsku byl na prvním místě vztah mezi pánem a jeho vazalem. Pokud v životě vazala - samuraje docházelo ke konfliktu mezi povinností a city, měl se podle svého kodexu rozhodnout ve prospěch povinnosti.

Křesťanství přišlo do Japonska během roku 1549, a v Japonsku se tak řadí mezi mladší náboženství. Víru v Krista údajně přivezl na palubě portugalské obchodní lodi svatý František Xaverský. Nevelký úspěch křesťanské misie od počátku úzce souvisel s neschopností akceptovat místní kulturu.

Města a přírodní zajímavosti Japonska

KAMAKURA

V oblasti Kamakura najdete na několika čtverečních kilometrech parky, chrámy a svatyně, rozlehlá pohřebiště a také třináctimetrového bronzového Buddhu (Great Buddha).

TÓSHÓGÚ

Zajímavý je také chrámový komplex Tóshogú, který leží v oblasti Nikkó, asi 2,5 hod. vlakem z Tokya. Klášterní komplex Tóshógú se nachází uvnitř překrásné scenérie hor s jezery a vodopády. Již od osmého století stála na tomto místě buddhistická poustevna, do 17. století neznámá.

FUJI-SAN

Zážitkem je výstup na horu Fuji – San, který trvá asi 6 hodin. Pokud budete chtít navštívit i okolní jezera, můžete tu strávit dva až tři dny. Sněhová čepice hory Fudji-San (také Fudji-Yama nebo jen krátce Fudji) září široko daleko, pokud není zrovna zahalena v mracích (což se stává velmi často). Japonci odedávna považují Fudji za svatou horu a putují na ni s podobným zaujetím, jako muslimové do Mekky.

KYÓTO

Kyóto je město plné náboženských staveb a paláců, jeho střechy se tyčí nad tichými zahradami a malebnými ulicemi. Můžete zde navštívit zlatý chrám Kinkakudji (bývalé sídlo shóguna), Sandjúsangendó s tisíci a jednou sochou bohyně Kannon či zámek Nidjó. Z Kyóta se můžete vypravit k bílému hradu Himedjidjó, podle většiny průvodců nejkrásnějšímu v celé zemi.

HIROSHIMA

Hiroshima leží v jižní části ostrova Honshú a nejspíš by se nijak nelišila od ostatních japonských měst, kdyby zde na počátku srpna 1945 nevybuchla atomová bomba shozená americkým letectvem. Podobně jako koncentrační tábor v Osvětimi i hiroshimský park Heiwakóen vypovídá o hrůzách druhé světové války.

TOKYO

Tokyo je město plné paradoxů, na jedné straně moderní budovy s nejdražšími reklamními plochami světa, na druhé straně klidné parky s chrámy a svatyněmi. Pokud budete v Tokyu v neděli, navštivte park Yoyogi. Je to japonská obdoba newyorského Central Parku. Uvidíte tu začínající zpěváky a skupiny, tančící Elvise a lá Japan, muže, co cvičí karate a jiné zajímavosti. Kousek od parku je svatyně Meiji Jingu, kde lze právě v neděli vidět tradiční japonskou svatbu. Za vidění stojí i Imperial Palace, císařský palác, který leží v pomyslném centru Tokya. Ve známé čtvrti Ueno je možné navštívit chrám Kaneidji nebo Tokyjské národní muzeum. Součástí širšího centra je Asakusa, kde naleznete prazáklady Eda (původní jméno Tokya) a obdivuhodný buddhistický chrám Sensodji.

Průvodce Japonskem

Pravá duše Japonska je ukryta mimo města, v překrásné japonské přírodě. Většina území Japonska je hornatá, zbytek tvoří hustě osídlené nížiny. Nejvyšší horou je sopka Fuji - San, svatá hora se sněhovou čepicí, jejíž vrchol sahá do výšky 3 776 metrů. Nejvíce dalších vysokých vrcholů je soustředěno na ostrově Honshú, jemuž se přezdívá Japonské Alpy. Vulkanickou činností vzniklo v japonských horách mnoho jezer, z nichž největší je Biwa poblíž Kyóta.

Japonsko je nazýváno Zemí vycházejícího slunce. Rozkládá se na ostrovech Honshú, Hokkaidó, Kyúshú, Shikoku a souostroví Ryúkyú na jihovýchod od pevninské Asie. Tato země vyniká překrásnou nedotčenou přírodou i největšími a nejlidnatějšími městy světa, v nichž vznikají nové průkopnické technologie a produkty. Města fascinují moderními stavbami a mimořádným počtem lidí na čtvereční kilometr.

Japonská kultura je velmi svébytná a po staletí ovlivňuje západní smýšlení. Přestože se Japonsko stalo během 20. století nedílnou součástí západní civilizace a zařadilo se mezi země s nejrozvinutější ekonomikou, životním stylem a myšlením, zůstává i nadále v mnoha směrech ve svém vlastním tradičním světě.

Co by vám nemělo uniknout: svatyně i mrakodrapy Tokya, Kyóto a Nara plné nábožeských staveb a paláců, chrámový komplex Tóshogú, výstup na horu Fuji-San, horské lázně Judanaka, tradiční život v městečku Shirokawa, národní parky Shikocu-Tóya a Daisecuzan.